Ochrana údajov

Stav: máj 2018

Zodpovedný subjekt v zmysle zákona o ochrane údajov je:
Reico & Partner Vertriebs GmbH, Zunftstraße 3, D-86869 Oberostendorf
E-mailová adresa: datenschutz@reico-vital.de

Vyhlásenie o ochrane údajov
Ako používateľ našej webovej stránky dostanete v tomto vyhlásení o ochrane údajov všetky potrebné informácie o tom, ako, v akom rozsahu a za akým účelom my alebo tretie strany zbierame a používame údaje od vás. Zber, spracovanie a použitie údajov sa vykonáva výlučne v súlade s predpismi nemeckého spolkového zákona o ochrane údajov (BDSG) a nemeckého zákona o telemédiách (TMG). Považujeme za našu povinnosť chrániť dôvernosť vašich osobných údajov a preto pracujeme prísne v rámci limitov, ktoré nám určujú zákonné predpisy. Osobné údaje sa získavajú na dobrovoľnom základe, ak je to z našej strany možné. Tieto údaje nie sú bez vášho výslovného súhlasu poskytované tretím osobám. Staráme sa hlavne o vysokú bezpečnosť najmä citlivých údajov ako sú údaje v platobnom styku alebo v prípade vašich dopytov, kde pri elektronickej komunikácii používame šifrovací protokol SSL. V tejto súvislosti však nechceme premárniť ani príležitosť na to, aby sme vás upozornili na všeobecné riziká používania internetu, nad ktorými nemáme žiadny vplyv. Najmä v e-mailovej komunikácii nie sú vaše údaje bez ďalších bezpečnostných opatrení zabezpečené a za určitých okolností môžu byť zaznamenané tretími stranami.

 

Zhromažďovanie, spracovanie a používanie vašich osobných údajov
Naše stránky môžete navštíviť bez toho, aby ste museli uviesť údaje o svojej osobe. Ukladáme len prístupové údaje bez vzťahu na osobu ako napr. meno vášho poskytovateľa internetu, stránka, z ktorej nás navštevujete  alebo názov požadovaného súboru. Tieto údaje sa používajú výlučne na zlepšenie našich služieb a neumožňujú vytvárať žiadne závery o vašej osobe.

Vaše osobné údaje (napr. oslovenie, titul, meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia, bankové údaje) sa zbierajú len vtedy, ak nám ich sami oznámite, aby ste mohli využiť niektorú z našich služieb.

Osobné údaje, ktoré poskytnete, používame na to, aby sme mohli odpovedať na váš dopyt prostredníctvom zákazníckeho formulára; spracovať vaše zmluvy a objednávky; poskytnúť potvrdenia o objednávke a zaslaní a vytvoriť personalizovaný on-line portál, prostredníctvom ktorého môžete realizovať objednávky; aby ste vy mohli zobraziť údaje o dokončených, otvorených alebo odoslaných objednávkach a spravovať informácie o vašej adrese a účte a získať prístup k určitým informáciám alebo ponukám.

Vaše informácie tiež používame na to, aby sme vám poslali e-maily o konkrétnych produktoch, službách alebo marketingových akciách, ktoré by vás mohli zaujímať. Kedykoľvek máte možnosť zrušiť svoj súhlas s používaním vašich údajov na reklamné účely. V takom prípade sa obráťte prostredníctvom e-mailu na webmaster@reico-vital.de!

Poskytovanie vašich osobných údajov tretím stranám
Ak je to potrebné, poskytujú sa údaje za účelom realizácie obchodnej transakcie tretím stranám napr. našim obchodným partnerom (nezávislým obchodným zástupcom). V rámci spracovania objednávky, dostane napríklad nami využívaný poskytovateľ služby (prepravca, logistická spoločnosť, banka) údaje potrebné pre vybavenie objednávky. Takto prenášané údaje smú poskytovatelia služieb využívať iba na plnenie svojich úloh. Akékoľvek iné použitie informácií nie je dovolené a ani k nemu nedochádza žiadnym poskytovateľov služieb, ktorý je nami poverený.

V obmedzených prípadoch musíme poskytnúť aj osobné údaje oprávneným vládnym subjektom a úradom, ako napríklad v rámci súdnych alebo úradných konaní, na zamedzenie podvodom alebo bezprostredným hrozbám a na zabezpečenie bezpečnosti našej siete a našich služieb. Tieto subjekty sú však povinné zachovávať mlčanlivosť z ich strany.

Kontaktný formulár
 Ak sa chcete s nami skontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára,  je nevyhnutné uviesť svoje meno, priezvisko, e-mailovú adresu a správu, aby bolo možné spracovať vašu požiadavku. Údaje, ktoré poskytnete, budú uložené na účely spracovania žiadosti a pre prípadné následné otázky. V závislosti od požiadavky sa tieto údaje ďalej poskytujú príslušným pracovným sekciám alebo vášmu príslušnému obchodnému partnerovi (nezávislému obchodnému zástupcovi).

Súbory denníka servera
Pri súboroch denníka servera ide o anonymizované údaje, ktoré sa v prípade vášho prístupu zaznamenajú na našej webovej stránke. Tieto informácie neumožňujú vyvodiť závery o vašej osobe, ale z technických dôvodov sú nevyhnutné pre doručenie a prezentáciu nášho obsahu. Okrem toho slúžia našim štatistikám a neustálej optimalizácii nášho obsahu. Typickým súborom denníka sú dátum a čas prístupu, množstvo dát, prehliadač použitý pri prístupe a jeho verzia, použitý operačný systém, názov domény vášho poskytovateľa internetu, stránka, z ktorej sa dostanete k našej ponuke (referenčná URL) a IP-adresa. Súbory denníka navyše umožňujú presné overenie pri podozrení na nezákonné využívanie našej webovej stránky.

SSL-šifrovanie
Naša webová stránka využíva SSL šifrovanie, keď ide  o posielanie dôverných alebo osobných informácií našim používateľom. Toto šifrovanie sa napríklad aktivuje pri spracovaní platieb a dopytov, ktoré ste nám poskytli prostredníctvom našej webovej stránky. Uistite sa, že počas príslušných aktivít je aj z vašej strany aktivované šifrovanie SSL. Použitie šifrovania je ľahké rozpoznať: Zobrazenie adresy v riadku vášho prehliadača a zmení z "http://" na "https://". Údaje šifrované pomocou protokolu SSL nie sú čitateľné tretími stranami. Posielajte svoje dôverné informácie len pomocou aktivovaného šifrovania SSL a kontaktujte nás v prípade pochybností.

Cookie
Na našich webových stránkach používame cookie. Tieto malé textové súbory sú uložené na vašom PC z nášho servera. Podporujú prezentáciu našej webovej stránky a pomáhajú vám pohybovať sa na našej webovej stránke. Cookie zhromažďujú informácie o vašej IP adrese, vašom prehliadači, vašom operačnom systéme a vašom pripojení na Internet. Tieto informácie nespájame s osobnými údajmi a nezdieľame ich s tretími stranami. Cookie sa v žiadnom prípade nepoužívajú na to, aby preniesli na váš počítač škodlivé alebo špionážne programy. Našu webovú stránku môžete používať aj bez použitia cookie, v tom prípade však môžu niektoré zobrazenia a funkcie našej ponuky pracovať len v obmedzenom režime. Ak chcete zakázať cookie, môžete to urobiť prostredníctvom špeciálnych nastavení vášho prehliadača. Ak chcete vykonať príslušné zmeny, použite jeho pomocnú funkciu.

Používanie služby Google Analytics
Na našej webovej stránke používame webovú analytickú službu Google Analytics od spoločnosti Google Inc. Táto používa cookie. Sú to textové súbory, ktoré pomocou ukladania na vašom PC umožňujú analýzu vášho správania ako používateľa v súvislosti s našimi webovými stránkami. Cookie generujú informácie, ktoré sú prenášané na servery Google. Tieto servery sa zvyčajne nachádzajú v USA, ale sú založené na dohodách o používaní Európskeho hospodárskeho priestoru a vašu IP adresu skracujú ešte predtým, ako je odoslaná do Spojených štátov. Iba vo výnimočných prípadoch sa IP adresa skráti až po odoslaní do USA. Google vyhodnocuje zaslané informácie a na základe toho môže poskytovať ďalšie služby pre nás, prevádzkovateľov webových stránok. Zistená adresa IP nie je pritom zlúčená s inými službami Google. Zmenou nastavení prehliadača môžete zabrániť ukladaniu súborov cookie do počítača. Toto však môže byť spojené s obmedzeniami zobrazenia a funkčnosti pri používaní našej webovej stránky. Zásuvný modul prehliadača tiež zabraňuje zhromažďovaniu a používaniu informácií generovaných pomocou súborov cookie. Môžete si ho stiahnuť z nasledujúceho odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov spoločnosti Google a služby Google Analytics nájdete na: http://www.google.com/analytics/terms/de.html alebo https://www.google.de/intl/de/policies/

Obsah a služby tretích strán
Ponuka na našej webovej stránke môže obsahovať aj obsah a služby iných poskytovateľov, ktoré dopĺňajú našu ponuku. Príklady takýchto ponúk sú mapy z Google-Maps, YouTube videá, alebo grafické obrázky tretích strán. Vyvolanie týchto služieb tretej strany si pravidelne vyžaduje dodanie vašej IP adresy. To umožňuje týmto poskytovateľom používať ale aj ukladať IP-adresy používateľov. Veľmi sa snažíme, aby sme zapájali len takých tretích poskytovateľov služieb, ktorí využívajú IP-adresy len na doručovanie obsahu. Avšak nevieme ovplyvniť to, ak tretí poskytovateľ prípadne ukladá IP-adresy. Toto ukladanie môže slúžiť napríklad na štatistické účely. Ak by sme sa dozvedeli, že tretí poskytovateľ ukladá tieto údaje, okamžite o tejto skutočnosti informujeme našich používateľov. V tejto súvislosti zoberte na vedomie aj osobitné vyhlásenia o ochrane údajov jednotlivých tretích poskytovateľov a dodávateľov, ktorých služby využívame na našej webovej stránke. Nájdete ich aj v tomto vyhlásení o ochrane údajov.

Videá na YouTube
Na našich webových stránkach vkladáme videá zo stránky Youtube. Príslušné zásuvné moduly prevádzkuje spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Keď navštívite stránku so zásuvným modulom YouTube, nadviaže sa spojenie so servermi spoločnosti Youtube. Spoločnosť YouTube pritom oznámi, ktoré stránky navštívite. Ak ste prihlásení do vášho účtu na YouTube,  môže Youtube vaše správanie pri surfovaní priradiť k vám osobne. Tomu sa dá zabrániť tak, že sa najskôr odhlásite z vášho účtu Youtube. Ak je spustené video Youtube, poskytovateľ používa súbory cookie, ktoré zhromažďujú informácie o správaní používateľov. Kto zakázal ukladanie súborov cookie pre program Google Ad, nemusí s takýmito súbormi cookie rátať pri sledovaní videí YouTube. Služba Youtube ale ukladá aj v iných súboroch cookie informácie o používateľoch, ktoré nie sú osobnými údajmi. Ak chcete tomu zabrániť, musíte zablokovať ukladanie cookie v prehliadači. Ďalšie informácie o ochrane údajov na „Youtube“ nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov poskytovateľa služby na: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Zásuvný modul Facebook
Na našich webových stránkach nájdete doplnky sociálnej siete Facebook. Ich poskytovateľom je spoločnosť je Facebook Inc. Má sídlo v USA, Kalifornia 94025, 1 Hacker Way, Menlo Park. Logo Facebooku alebo "Like-Button" (ikona "páči sa mi") na našich stránkach označujú doplnky Facebook, ktoré sú rozpoznateľné pre vás. Upozorňujeme tiež na prehľad doplnkov Facebook na adrese http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Keď navštívite našu webovú stránku, nadviaže sa prostredníctvom zásuvného modulu priame pripojenie na server Facebook. Vtedy ste pripojený cez váš prehliadač. Pre Facebook je s tým spojená informácia, že ste našu webovú stránku navštívili s vašou IP-adresou. Kliknutím na tlačidlo Facebooku "Páči sa mi", prepojíte obsah našej webovej stránky s vaším profilom na Facebooku. Pre Facebook bude možné priradiť návštevu na našej stránke vášmu používateľskému účtu. Pritom nemáme žiadnu vedomosť o tom, aký je to druh obsahu, ktorý sa posiela na Facebook a ako ho Facebook používa. Ďalšie informácie o zhromažďovaní a používaní údajov nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov na Facebooku na adrese http://www.facebook.com/policy.php. Môžete zabrániť priradeniu vašej návštevy na našej stránke pomocou profilu na vašom Facebook jednoduchým odhlásením sa z vášho účtu na Facebooku.

Zásuvný modul Google Maps
Na našich webových stránkach používame zásuvný modul internetovej služby Google Maps. Prevádzkovateľ Google Maps je spoločnosť Google Inc., so sídlom v USA, CA 94043, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View. Tým, že na našej webovej stráne používame Google Maps, sa odosielajú informácie o používaní našej webovej stránky a vaša IP adresa na server Google v USA a na tomto serveri sa ukladajú. Nepoznáme presný obsah odoslaných údajov a nemáme ani vedomosť o ich využívaní v spoločnosti Google. Spoločnosť v tejto súvislosti popiera spojenie údajov s informáciami z iných služieb Google a zhromažďovanie osobných údajov. Avšak Google môže odovzdávať informácie tretím stranám. Ak vo svojom prehliadači zakážete Javascript, zabránite spusteniu aplikácie Google Maps. Na našich webových stránkach potom nemôžete použiť zobrazenie mapy. Používaním našej webovej stránky súhlasíte s opísaným zhromažďovaním a spracovaním informácií spoločnosťou Google Inc. Bližšie informácie o ustanoveniach na ochranu údajov a podmienkach používanie pre Google Maps nájdete tu: https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Zásuvný modul Google+
Na našej webovej stránke používame funkcie Google+. Sociálnu sieť prevádzkuje spoločnosť Google Inc. so sídlom v USA, CA 94043, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View. Služba Google+ vám umožňuje globálne uverejňovať obsah pomocou jej ikony. Poskytovaný je aj personalizovaný obsah od spoločnosti Google a partnerských poskytovateľov. Spoločnosť Google ukladá vaše hodnotenie (+1) k obsahu a informácie z webových stránok, na ktoré ste klikli +1. Vaše hodnotenie +1 je možné zobraziť s vašim menom profilu a vašou fotografiou v iných službách Google. Spoločnosť Google zhromažďuje všetky vaše aktivity 1+. Toto zhromažďovanie slúži k optimalizácii a personalizácii ponuky Google pre vás. Ak chcete používať platformu Google + vytvorte si globálne viditeľný profil s vami vybraným menom. Zvolené meno sa bude používať aj pri ostatných službách spoločnosti Google. Kto pozná vašu e-mailovú adresu, môžete sa dostať do vášho profilu na Google +. Spoločnosť Google používa zozbierané údaje v rámci svojich ustanovení o ochrane údajov okrem iného na zostavovanie štatistík, ktoré sú zhrnuté alebo zdieľané s partnerskými spoločnosťami. Podrobnosti o využití údajov a ustanovenia o ochrane osobných údajov sú k dispozícii na adrese http://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/. Pod týmto odkazom nájdete aj pokyny pre individuálne nastavenie ochrany údajov na Google+.

Zásuvný modul Twitter
Na našich webových stránkach využívame aj funkcie služby mikroblogingu Twitter. Prevádzkovateľom Twitteru je spoločnosť Twitter Inc. Americká spoločnosť sídli v USA, San Francisco, CA 94103, 1355 Market St, Suite 900. Hlavnou funkciou služby Twitter je funkcia "Tweet". Ak ju použijete cez našu webovú stránku, budete prepojení s vaším účtom Twitter. Môže prísť k výmene údajov s inými používateľmi a prenosu údajov na Twitter. Nemáme žiadnu vedomosť o obsahu údajov posielaných na Twitter, ani nie sme informovaní o ich využívaní. K týmto otázkam získate informácie na adrese http://twitter.com/privacy. Nájdete tam aj podrobné vyhlásenie o ochrane údajov na Twitter. Platforma okrem toho ponúka možnosť nastavenia ochrany údajov cez http://twitter.com/account/settings.

Zásuvný modul XING
Na našich webových stránkach používame funkcie siete XING, ktorá chce najmä podporovať profesionálne kontakty svojich členov. Poskytovateľom tejto siete je spoločnosť XING AG. Má sídlo na adrese Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg. Ak je zobrazená jedna z našich stránok, ktorá má funkcie XING, nadviaže sa spojenie so servermi XING. Nemáme žiadnu vedomosť o tom, že by spoločnosť XING ukladala osobné údaje. XING podľa našich informácií nevyhodnocuje žiadne IP adresy a ani ich neukladá. Ak chcete získať ďalšie informácie o ochrane údajov spoločnosťou XING, môžete si prečítať vyhlásenie o ochrane údajov spoločnosti XING na adrese: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection. Tam sa dozviete aj viac informácií o tlačidle XING-Share.

Správa, vymazanie alebo zablokovanie údajov
Kedykoľvek bezplatne dostanete správu o osobných údajoch, ktoré sa týkajú vašej osoby, ktoré ukladáme ako aj o pôvode, príjemcovi a účele zhromažďovania údajov a ich spracovania. Okrem toho máte právo požiadať o opravu, zablokovanie alebo vymazanie údajov. Toto sa nevzťahuje na údaje, ktoré sú uložené na základe platných zákonných predpisov alebo pre riadne realizovanie a vybavenie obchodnej transakcie.

Zmeny našich ustanovení o ochrane údajov
Vyhradzujeme si právo, prispôsobovať toto vyhlásenie o ochrane údajov, aby vždy zodpovedalo aktuálnym zákonným požiadavkám alebo, aby sme mohli zmeny našich služieb implementovať do vyhlásenia o ochrane údajov, napr. pri zavedení novej služby. Pre vašu opätovnú návštevu už platí nové vyhlásenie o ochrane údajov.

Bezpečnosť údajov
Prijali sme technické a administratívne bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred stratou, zničením, manipuláciou a neoprávneným prístupom. Všetci naši zamestnanci, ako aj poskytovatelia služieb, ktorí pracujú pre nás, sú povinní dodržiavať platné zákony na ochranu údajov.

Kontaktná osoba pre ochranu údajov
V prípade akýchkoľvek otázok a žiadostí, ako aj žiadostí o informácie
v súvislosti s našim vyhlásením o ochrane údajov a spracovaním vašich osobných údajov sa môžete písomne obrátiť na nášho pracovníka povereného na ochranu údajov, ktorý vám je k dispozícii na tejto e-mailovej adrese: datenschutz@reico-vital.de