Ochrona danych

Od maja 2018 r

Odpowiedzialny organ w zakresie prawa ochrony danych to:
Reico & Partner Vertriebs GmbH, Zunftstraße 3, D-86869 Oberostendorf
Adres e-mail: datenschutz@reico-vital.de

Polityka prywatności
Jako użytkownik naszej strony internetowej, otrzymasz w polityce prywatności wszystkie niezbędne informacje w jakim stopniu i w jakim celu my lub osoby trzecie gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Twoich danych jest zgodne z ustawą o ochronie danych (BDSG) i ustawą o telemediach (TMG). W szczególności angażujemy się w zachowanie poufności danych osobowych i dlatego bezwzględnie stosujemy się do ustalonych przepisów prawnych. Gromadzenie danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, o ile jest to możliwe. Przekazujemy dane innym podmiotom wyłącznie za wyraźną zgodą. Zapewniamy wysoki poziom bezpieczeństwa szczególnie poufnych danych, takich jak transakcje płatnicze lub Twoje zapytania do nas za pomocą szyfrowania SSL. Chcemy zwrócić uwagę na ogólne zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu, na które nie mamy wpływu. Twoje dane, zwłaszcza w ruchu pocztowym nie są bezpieczne bez dodatkowych środków ostrożności i mogą być rejestrowane przez osoby trzecie.

 

Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych
Można odwiedzać naszą stronę bez podawania żadnych danych osobowych. Przechowujemy tylko dane dostępu bez osobistych referencji, takich jak nazwa dostawcy usług internetowych, strona, z której użytkownik nas odwiedza, lub nazwa żądanego pliku. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu ulepszenia naszej oferty i nie pozwalają na zawarcie jakiejkolwiek umowy z Twoją osobą.

Twoje dane osobowe (np. zwrot grzecznościowy, tytuł, imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia, dane bankowe) będą gromadzone tylko od momentu dobrowolnego ich przekazania w celu skorzystania z jednej z naszych usług.

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w odpowiedzi na Twoje zapytania poprzez internetowy formularz Klienta; do przetwarzania Twoich umów i zamówień; potwierdzenia zamówień i wysyłki oraz skonfigurowania spersonalizowanego konta internetowego, w którym możesz składać zamówienia, przeglądać dane o zrealizowanych zamówieniach, zamówieniach otwartych lub wysłanych oraz zarządzać danymi adresowymi i informacjami o koncie a ponadto uzyskać dostęp do określonych informacji lub ofert.

Używamy również Twoich danych, aby drogą mailową przesyłać informacje o konkretnych produktach, usługach lub promocjach marketingowych, które mogą Cię zainteresować. W dowolnym momencie masz możliwość zgłoszenia rezygnacji z otrzymywania informacji reklamowych. Skontaktuj się z nami przez e-mail: webmaster@reico-vital.de

Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim
W razie potrzeby dane dotyczące transakcji biznesowych na rzecz osób trzecich, np. partnerzy handlowi (niezależni przedstawiciele handlowi). W ramach przetwarzania zamówień, na przykład, dostawcy usług (przewoźnicy, firmy logistyczne, banki), z których korzystamy, otrzymują niezbędne dane do zamówienia i realizacji zamówienia. Przesyłane w ten sposób dane mogą być wykorzystywane wyłącznie przez naszych dostawców usług do realizacji ich zadań. Każde inne wykorzystanie tych informacji jest niedozwolone i nie występuje u żadnego z usługodawców, których nam powierzono.

W ograniczonych okolicznościach musimy również podać dane osobowe upoważnionym agencjom rządowym i agencjom, takie jak: w przypadku postępowań sądowych lub regulacyjnych, w celu zapobiegania oszustwom lub bezpośrednim zagrożeniom oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszemu portalowi i naszych usług. Organy te są zobowiązane do zachowania tajemnicy.

Formularz kontaktowy
W przypadku kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego w celu przetworzenia Twojej prośby lub zapytania konieczne jest podanie danych: imię i nazwisko, adres e-mail. Podane informacje będą przechowywane w celu przetworzenia prośby i ewentualnych dalszych pytań. W zależności od rodzaju prośby lub zapytania, dane te zostaną przekazane do odpowiednich obszarów roboczych lub przesłane do właściwego Partnera handlowego (niezależnego przedstawiciela handlowego).

Pliki dziennika serwera (logi)
Pliki dziennika serwera są anonimowymi danymi gromadzonymi podczas uzyskiwania dostępu do naszej witryny. Informacje te nie pozwalają osobiście wyciągać żadnych wniosków, ale ze względów technicznych są niezbędne do dostarczenia i prezentacji naszej strony internetowej. Ponadto służą one naszym statystykom i pomagają w stałej optymalizacji zawartości naszego portalu. Typowymi plikami dzienników są data i godzina dostępu, ilość danych, przeglądarka używana do dostępu i jego wersja, używany system operacyjny, nazwa domeny usługodawcy, o którą prosiłeś, strona, z której przyszedłeś do naszej oferty (adres URL) i twój adres IP. Pliki logów pozwalają również na dokładne sprawdzenie w przypadku podejrzenia o nielegalne korzystanie z naszej strony internetowej.

Szyfrowanie SSL
W przypadku przesyłania poufnych lub osobistych treści użytkowników nasza strona internetowa wykorzystuje szyfrowanie SSL. Szyfrowanie to jest aktywowane podczas przetwarzania płatności i pytań wysyłanych do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej. Upewnij się, że szyfrowanie SSL jest aktywowane przez Ciebie. Użycie szyfrowania jest łatwe do rozpoznania: Wyświetlanie w linii przeglądarki zmienia się z "http: //" na "https: //". Dane zaszyfrowane SSL nie są odczytywane przez osoby trzecie. Prześlij swoje poufne informacje tylko z włączonym szyfrowaniem SSL, w razie wątpliwości skontaktuj się z nami.

Pliki cookie
Używamy plików cookie na naszej stronie. Są to małe pliki tekstowe z Twojego komputera,  przechowywane na naszym serwerze. Wspierają prezentację naszej strony internetowej i pomagają poruszać się po naszej stronie internetowej. Pliki cookie zbierają dane o Twoim adresie IP, przeglądarce, systemie operacyjnym i połączeniu z internetem. Nie kojarzymy tych informacji z danymi osobowymi i nie udostępniamy ich osobom trzecim. W żadnym przypadku pliki cookie nie są używane przez nas w celu umieszczenia szkodliwego oprogramowania lub oprogramowania szpiegującego na komputerze. Możesz również korzystać z naszej strony bez używania plików cookie, co może skutkować ograniczoną prezentacją i funkcjonalnością naszej oferty. Jeśli chcesz dezaktywować pliki cookie, możesz to zrobić poprzez specjalne ustawienia przeglądarki. Użyj tej funkcji, aby wprowadzić odpowiednie zmiany.

Korzystanie z usługi analizy oglądania stron internetowych Google Analytics
Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi analizy oglądania stron internetowych Google Analytics od Google Inc. Są to pliki tekstowe przechowywane na Twoim komputerze, które umożliwiają analizę zachowania użytkownika w odniesieniu do naszej witryny. Pliki cookie generują informacje przesyłane na serwer Google. Serwery te są zwykle zlokalizowane w Stanach Zjednoczonych, ale opierają się na umowach na korzystanie z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i skracają adres IP przed wysłaniem go do Stanów Zjednoczonych. Tylko w wyjątkowych przypadkach adres IP zostanie skrócony po przesłaniu do USA. Google ocenia dostarczone informacje i zapewnia w tym kontekście inne usługi dla operatorów stron internetowych. Określony adres IP nie jest łączony z innymi usługami Google. Zmieniając ustawienia przeglądarki, można zapobiec przechowywaniu plików cookie na komputerze. Jednak może to być związane z ograniczeniami wyświetlania i funkcjonalności podczas korzystania z naszej strony internetowej. Wtyczka przeglądarki zapobiega także gromadzeniu i wykorzystywaniu danych generowanych przez pliki cookie. Możesz pobrać go pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl Więcej informacji o polityce prywatności Google i Google Analytics: http://www.google.com/analytics/ terms / de.html lub https://www.google.de/intl/en/policies/

Treści i usługi innych firm
Oferta na naszej stronie może również zawierać treści, usługi i usługi innych dostawców, które uzupełniają naszą ofertę. Przykładami takich ofert są mapy z Map Google, filmy z YouTube lub graficzne reprezentacje stron trzecich. Regularne wywoływanie tych usług od stron trzecich wymaga transmisji Twojego adresu IP. Umożliwia to dostawcom korzystanie z adresu IP ich użytkowników, a także ich zapisywanie. Dokładamy wszelkich starań, aby uwzględnić tylko te strony trzecie, które używają adresów IP wyłącznie do dostarczania treści. Nie mamy jednak wpływu na to, który dostawca zewnętrzny może przechowywać adres IP. Ta pamięć może służyć na przykład do celów statystycznych. Jeśli dowiemy się o praktykach przechowywania danych przez strony zewnętrzne, natychmiast powiadomimy o tym naszych użytkowników. Należy również zwrócić uwagę na specjalne oświadczenia o ochronie danych dla poszczególnych dostawców zewnętrznych i dostawców usług, z których usług korzystamy na naszej stronie internetowej. Można je również znaleźć w niniejszej polityce prywatności.

Filmy YouTube
Na naszej stronie umieszczamy filmy z YouTube. Odpowiednie wtyczki są obsługiwane przez YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Gdy wejdziesz na stronę z wtyczką YouTube, połączy się z serwerami YouTube. YouTube zostanie poinformowany, które strony odwiedzasz. Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie YouTube, YouTube może przypisać Ci swoje zachowanie surfingowe. Można temu zapobiec, uprzednio wylogowując się z konta YouTube. Jeśli wideo z YouTube jest uruchomione, dostawca wykorzystuje pliki cookie, które zbierają informacje o zachowaniach użytkowników. Każdy, kto wyłączył możliwość przechowywania plików cookie w programie reklam Google, nie będzie otrzymywał takich plików cookie podczas oglądania filmów z YouTube. YouTube przechowuje również dane o niespersonalizowanym użytkowaniu w innych plikach cookie. Jeśli chcesz temu zapobiec, musisz zablokować przechowywanie plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji na temat ochrony danych w "YouTube" można znaleźć w polityce prywatności dostawcy pod adresem: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy/

Wtyczka Facebooka
Na naszej stronie znajdziesz wtyczki sieci społecznościowej Facebook. Jej dostawcą jest Facebook Inc. Siedziba znajduje się w USA, California 94025, 1 Hacker Way, Menlo Park. Logo Facebooka lub "Like-Button" na naszej stronie oznaczają rozpoznawalne wtyczki Facebooka. Zwróć uwagę także na przegląd wtyczek Facebooka na http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Odwiedzając naszą stronę, łączymy się bezpośrednio z serwerem Facebooka za pomocą wtyczki. Następnie jesteś tam przełączany przez przeglądarkę. W przypadku Facebooka oznacza to, że odwiedziłeś naszą stronę internetową za pomocą swojego adresu IP. Kliknięcie na "przycisk podobny do Facebooka" łączy zawartość naszej strony z Twoim profilem na Facebooku. W przypadku Facebooka wizyta na naszej stronie zostanie przypisana do Twojego konta użytkownika. Nie znamy dokładnie charakteru treści przesyłanych do Facebooka i tego, jak Facebook je wykorzystuje. Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystania danych można znaleźć w Polityce prywatności Facebooka pod adresem http://www.facebook.com/policy.php. Możesz zapobiec przypisaniu swojej wizyty na naszej stronie za pomocą swojego profilu na Facebooku, po prostu wylogowując się z konta na Facebooku.

Wtyczka Google Maps
Na naszej stronie internetowej używamy wtyczki serwisu internetowego Google Maps. Serwis Mapy Google jest obsługiwany przez firmę Google Inc. z USA, CA 94043, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View. Informacje o stronie internetowej i adresie IP podczas korzystania z Google Maps za pośrednictwem naszej strony internetowej będą przesyłane i przechowywane na serwerze Google w Stanach Zjednoczonych. Nie znamy dokładnej zawartości przesłanych danych ani ich wykorzystania przez Google. Zgodnie z tym firma zaprzecza połączeniu danych z informacjami z innych usług Google i gromadzeniem danych osobowych. Jednak Google może przekazywać te informacje stronom trzecim. Jeśli wyłączysz Javascript w przeglądarce, uniemożliwisz korzystanie z Map Google na naszej stronie internetowej. Korzystając z naszej strony internetowej użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie informacji przez Google Inc. Więcej informacji na temat polityki prywatności i zasad korzystania z Google Maps można znaleźć tutaj: https://www.google.com/intl/de_de/help /terms_maps.html.

Wtyczka Google+
Korzystamy z funkcji Google+ w naszej stronie internetowej. Sieć społecznościowa oferowana przez Google Inc. z siedzibą w USA, CA 94043, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View. używając wtyczki Google+ pozwala publikować treści na całym świecie. Otrzymasz także spersonalizowaną treść od Google i dostawców partnerskich. Google przechowuje Twoją ocenę (+1) na temat treści i informacji z witryn, które kliknąłeś +1. Twoja ocena +1 może być wyświetlana wraz z nazwą Twojego profilu i zdjęciem w innych usługach Google. Google zbiera wszystkie Twoje 1+ aktywności. Ta oferta została zaprojektowana w celu optymalizacji i personalizacji oferty Google. Utwórz globalnie widoczny profil pod wybraną nazwą aby korzystać z platformy Google+. Wybrana nazwa ma również zastosowanie do innych usług Google. Jeśli znasz swój adres e-mail, będziesz mieć dostęp do swojego profilu Google+. Google korzysta z danych zgromadzonych w polityce prywatności, między innymi w celu zestawiania statystyk, które są podsumowywane lub udostępniane firmom partnerskim. Dane dotyczące wykorzystania i polityki prywatności są dostępne na stronie http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/. Pod linkiem znajdziesz także instrukcje dotyczące ustawień prywatności w Google+.

Wtyczka Twitter
Na naszej stronie internetowej korzystamy również z funkcji serwisu mikroblogowania Twitter. Operatorem Twittera jest Twitter Inc. Amerykańska firma z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, San Francisco, CA 94103, 1355 Market St, Suite 900. Główną funkcją Twittera jest funkcja "Tweetuj". Jeśli korzystasz z niej za pośrednictwem naszej strony internetowej, zostaniesz połączony z kontem na Twitterze. Może dojść do wymiany danych z innymi użytkownikami i do przesyłania danych do Twittera. Nie jesteśmy świadomi treści danych przesyłanych do Twittera ani nie jesteśmy informowani o ich wykorzystaniu. Więcej informacji na http://twitter.com/privacy. Znajdziesz tam szczegółową politykę prywatności Twittera. Ponadto platforma oferuje możliwość tworzenia własnych ustawień prywatności za pośrednictwem http://twitter.com/account/settings. Znajdziesz tam także wskazówki dotyczące ustawień prywatności w Google+.

Wtyczka XING
Na naszej stronie internetowej korzystamy z funkcji XING w sieci, która zajmuje się promowaniem profesjonalnych kontaktów swoich użytkowników. Dostawcą tej sieci jest XING AG. Znajduje się przy Dammtorstraße 29-32 w 20354 Hamburg. Podczas pobierania naszej strony z możliwościami XING, połączy się ona z serwerami XING. Nie mamy informacji, że XING przechowuje dane osobowe. XING nie ma wiedzy o naszych adresach IP i nie przechowuje ich. Więcej informacji na temat prywatności XING i polityki prywatności XING: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Informacje, usuwanie lub blokowanie danych
W każdej chwili otrzymasz bezpłatne informacje o przechowywanych Twoich danych osobowych, a także o pochodzeniu odbiorcy oraz celu zbierania Twoich danych i ich przetwarzania. Ponadto masz prawo zażądać korekty, zablokowania lub usunięcia swoich danych. Nie dotyczy to danych przechowywanych na podstawie przepisów prawnych lub wymaganych do prawidłowego prowadzenia działalności.

Zmiana naszej polityki prywatności
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki prywatności w dowolnym czasie w celu zapewnienia jej zgodności z aktualnymi wymogami prawnymi lub wdrożeniem zmian w naszych usługach, takich jak na przykład przy wprowadzaniu nowych usług. Każda nowa wizyta będzie podlegać nowej polityce prywatności.

Bezpieczeństwo danych
Podjęliśmy techniczne i regulacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony zgromadzonych danych przed utratą, zniszczeniem, manipulacją i nieautoryzowanym dostępem. Wszyscy nasi pracownicy oraz usługodawcy pracujący dla nas zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych.

Kontakt w sprawie ochrony danych
FW przypadku wątpliwości i pytań odnośnie informacji w sprawie ochrony i przetwarzania danych osobowych, można pisemnie skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: datenschutz@reico-vital.de