Gegevensbescherming

Stand: mei 2018

Verantwoordelijke instantie in de zin van het recht inzake gegevensbescherming:
Reico & partner Vertriebs GmbH, Zunftstraße 3, D-8686869 Oberostendorf, Duitsland.
E-mailadres: datenschutz@reico-vital.de

Gegevensbeschermingsverklaring
  U krijgt in deze gegevensbeschermingsverklaring alle nodige informatie over hoe, in welke mate en voor welk doel wij of derden gegevens van u als een gebruiker van onze website, verzamelen en gebruiken. Het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens is strikt in overeenstemming met de vereisten van de Federale Wet op de Gegevensbescherming (BDSG) en de Telemediawet (TMG). We nemen de privacy van uw persoonlijke gegevens bijzonder ernstig en weren dus strikt binnen de grenzen die de wettelijke vereisten ons zetten. Deze persoonsgegevens worden, indien dit voor ons mogelijk is, op basis van vrijwilligheid verzameld. Wij zullen deze gegevens ook alleen met uw uitdrukkelijke toestemming aan derden doorgeven. Wij zorgen met name voor gevoelige gegevens zoals betalingsverkeer of met betrekking tot uw aanvragen voor een zeer goed beveiliging door het gebruik van SSL-codering. We willen echter op deze plaats niet nalaten om op de algemene gevaren van het internetgebruik te wijzen, waarop we geen invloed hebben. Vooral in e-mailverkeer zijn uw gegevens zonder bijkomende voorzorgsmaatregelen niet veilig en kunnen ze door derden worden verzameld.

 

 Verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens
 
  U kunt onze website bezoeken zonder informatie over uzelf op te geven. We slaan alleen gegevens op die geen betrekking hebben op uw persoon, zoals de naam van uw Internet Service Provider, de pagina van waaruit u ons bezoekt of de naam van het gevraagde bestand. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om ons aanbod te verbeteren en laten geen conclusies toe over uw persoon.

Uw persoonsgegevens (zoals aanspreking, titel, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, bankrekening) zullen alleen worden verzameld als u die zelf meedeelt om van een van onze aangeboden diensten gebruik te maken.

Wij gebruiken de door u verstrekte persoonsgegevens om uw vragen via het online-klantenformulier te beantwoorden, uw overeenkomsten en bestellingen te bewerken, een bestel- en verzendingsbevestiging te versturen en een voor u  gepersonaliseerd online-portaal in te richten, waar u uw bestellingen kunt uitvoeren, gegevens over afgesloten , openstaande en verzonden bestellingen kunt bekijken en toegang kunt krijgen tot bepaalde informatie of aanbiedingen.

Wij gebruiken uw gegevens ook om u per e-mail te informeren over bepaalde producten, diensten of marketingcampagnes die voor u interessant kunnen zijn. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden. Stuur hiervoor een e-mail naar webmaster@reico-vital.de

Bekendmaking van uw persoonsgegevens aan derden
Indien nodig worden de gegevens doorgegeven aan derden, zoals onze verkooppartners (zelfstandige handelsagenten) voor de verwerking van zakelijke transacties. Zo ontvangen de door ons ingeschakelde dienstverleners (transporteurs, logistieke bedrijven, banken) in het kader van de orderverwerking de benodigde gegevens voor de bestelling- en opdrachtverwerking. De op die manier  doorgegeven gegevens mogen door onze dienstverleners alleen voor de vervulling van hun taak worden gebruikt. Elk ander gebruik van de informatie is niet toegestaan en zal niet worden gebruikt door de door ons gebruikte dienstverleners.

Onder beperkte omstandigheden, zijn we verplicht om persoonsgegevens mee te delen aan bevoegde overheidsinstanties en diensten, zoals in het kader van een gerechtelijke of administratieve procedure, om fraude of dreigende gevaren te voorkomen en de veiligheid van ons netwerk en onze diensten te waarborgen. Deze instanties zijn van hun kant echter opnieuw verplicht tot geheimhouding.

Contactformulier
Indien u contact met ons wenst op te nemen via het contactformulier, moet u uw naam, voornaam, e-mailadres en uw bericht opgeven om uw aanvraag te kunnen verwerken. De door u verstrekte informatie wordt opgeslagen ten behoeve van de verwerking van de aanvraag en eventuele vervolgvragen. Afhankelijk van het geval worden deze gegevens aan de verantwoordelijke afdelingen doorgegeven en aan de commerciële partner (zelfstandige vertegenwoordiger) die voor u verantwoordelijk is, meegedeeld.

Serverlogbestanden
De serverlogbestanden zijn anonieme gegevens die verzameld worden wanneer u onze website bezoekt. Uit deze informatie kunnen geen persoonlijke conclusies over u worden getrokken, maar om technische redenen is deze informatie onontbeerlijk voor de levering en presentatie van onze inhoud. Bovendien dienen ze voor onze statistieken en de constante optimalisatie van onze inhoud. Typische logbestanden zijn de datum en het tijdstip van de toegang, de hoeveelheid gegevens, de browser die voor de toegang is gebruikt en de versie ervan, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van de door u gebruikte provider, de pagina van waaruit u naar ons aanbod kwam (referer-URL) en uw IP-adres. Logbestanden maken ook een nauwkeurige controle mogelijk in geval van vermoeden van illegaal gebruik van onze website.

SSL-encryptie
Onze website gebruikt SSL-encryptie bij het verzenden van vertrouwelijke of persoonlijke inhoud van onze gebruikers. Deze encryptie wordt bijvoorbeeld geactiveerd tijdens de verwerking van betalingstransacties en voor vragen die u via onze website aan ons stelt. Zorg ervoor dat de SSL-encryptie tijdens de betreffende activiteiten door uzelf wordt geactiveerd. Het gebruik van encryptie is gemakkelijk te herkennen: de weergave in uw browserlijn gaat van "http://" naar "https://". Via SSL gecodeerde gegevens kunnen niet door derden worden gelezen. Geef uw vertrouwelijke informatie alleen in wanneer de SSL-codering is geactiveerd en raadpleeg ons in geval van twijfel.

 Cookies
  wij gebruiken cookies op onze website. Deze kleine tekstbestanden worden door onze server op uw PC opgeslagen. Ze ondersteunen de presentatie van onze website en helpen u om naar onze webpagina gaan. Cookies verzamelen gegevens over uw IP-adres, uw browser, uw besturingssysteem en uw internetverbinding. Deze informatie combineren we niet met persoonsgegevens en worden niet aan derden vrijgeven. In geen geval worden cookies door ons gebruikt om malware of spyware op uw computer te plaatsen. U kunt onze website ook gebruiken zonder het gebruik van cookies, waardoor sommige weergaves en functies van ons aanbod echter slechts beperkt zouden kunnen werken. Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via de speciale instellingen van uw browser. Gebruik de helpfunctie om de juiste wijzigingen aan te brengen.

Google analytics gebruiken
Wij maken op onze website gebruik van de webanalysedienst Google Analytics van Google Inc. Dit maakt gebruik van cookies. Dit zijn tekstbestanden die op uw PC worden opgeslagen en een analyse van uw gebruikersgedrag m.b.t. onze website mogelijk maken. De cookies genereren informatie die naar een server van Google wordt verzonden. Deze servers bevinden zich meestal in de Verenigde Staten, maar volgen de overeenkomsten om gebruik te maken van de Europese Economische Ruimte en verkorten uw IP-adres voor verzending naar de Verenigde Staten. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het IP-adres pas na verzending naar de VS ingekort. Google evalueert de overgedragen informatie en biedt in deze context verdere diensten aan onze website-exploitanten aan. Het meegedeelde IP-adres wordt niet met andere Google-services samengevoegd. Door uw browserinstellingen te wijzigen, kunt u voorkomen dat cookies op uw computer worden opgeslagen. Dit kan echter leiden tot weergave- en functiebeperkingen bij het gebruik van onze website. Een browser plug-in voorkomt ook het verzamelen en gebruiken van door cookies gegenereerde gegevens. U kunt het downloaden via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de meer informatie het privacybeleid van Google en Google Analytics op: http://www.google.com/analytics/terms/de.html of zie https://www.google.de/intl/de/policies/

 Inhoud en diensten van derden
  het aanbod op onze website verzamelt kunnen ook inhoud, diensten en van andere leveranciers die een aanvulling op ons aanbod. Voorbeelden van dergelijke aanbiedingen zijn kaarten van Google Maps, YouTube-video's of afbeeldingen van derden. Om deze diensten van een derde partij op te roepen, moet u regelmatig uw IP-adres doorgeven. Hierdoor kunnen deze providers uw gebruiker-IP-adres zien en opslaan. We doen er alles aan om alleen die derden op te nemen die IP-adressen gebruiken om de inhoud te leveren. We hebben echter geen invloed op de externe provider die het IP-adres kan opslaan. Deze opslag kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor statistische doeleinden. Mochten we ons bewust worden van opslagpraktijken van derden, dan zullen we onze gebruikers hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. Houd in dit verband ook rekening met de speciale gegevensbeschermingsverklaringen voor individuele externe aanbieders en aanbieders van diensten waarvan wij gebruik maken op onze website. U vindt ze ook deze gegevensbeschermingsverklaring.

 YouTube-video's
  er worden YouTube video's op onze website ingebed. De beheerder van de respectievelijk plug-ins is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wanneer u een site bezoekt via de YouTube-plug-in bezoekt, wordt een verbinding gemaakt met servers van YouTube. Daarbij wordt YouTube geïnformeerd over welke pagina's u bezoekt. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kan YouTube uw surfgedrag persoonlijk aan u toewijzen. U kunt dit voorkomen door vooraf uit te loggen bij uw YouTube-account. Hiermee wordt een YouTube-video gestart en de provider maakt gebruik van cookies die informatie over het gebruikersgedrag verzamelen. Iedereen die de opslag van cookies voor het Google-advertentieprogramma heeft uitgeschakeld, hoeft met dergelijke cookies  bij het bekijken van YouTube-video's geen rekening houden. YouTube slaat echter ook niet-persoonlijke gebruiksinformatie op in andere cookies. Als u dit wilt voorkomen, moet u het opslaan van cookies in uw browser blokkeren. Meer informatie over gegevensbescherming bij "YouTube" vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van de aanbieder zelf op: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/

Facebook -plug-in
Op onze website vindt u plug-ins van het sociale netwerk Facebook. De provider is Facebook Inc. Hij bevindt zich in de VS, Californië 94025, 1 Hacker Way, Menlo Park. Het Facebook-logo of de "Vind ik leuk"-knop op onze site identificeert de Facebook-plug-ins. Bekijk ook het overzicht van de Facebook-plug-ins op http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Tijdens uw bezoek op onze website maken wij met behulp van de plug-in rechtstreeks een verbinding met de server van de Facebook. U wordt dan via uw browser daarnaar doorgeschakeld. Bij Facebook is de informatie zo verbonden dat u onze website met behulp van uw IP-adres hebt bezocht. Met een klik op de Facebook "Vind ik leuk"-knop, linkt u inhoud van onze website met uw profiel op Facebook. Bij Facebook wordt uw bezoek aan onze website aan uw gebruikersaccount gekoppeld. Wij weten niet welke inhoud naar Facebook wordt verzonden en hoe Facebook deze gebruikt. Meer informatie over het verzamelen van gegevens en gebruik van gegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Facebook op http://de-de.facebook.com/policy.php. U kunt voorkomen dat uw bezoek aan onze site wordt aan uw Facebook-profiel wordt gekoppeld door vooraf uit te loggen uit uw Facebook-account.

Google Maps-plug-in
Wij gebruiken een plug-in van de internetdienst Google Maps op onze website. Google Maps wordt beheerd door Google Inc., gevestigd in de Verenigde Staten, CA 94043, 1600 amfitheater Parkway, Mountain View. Door gebruik te maken van Google Maps op onze website wordt informatie over het gebruik van deze website en over uw IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Wij zijn niet op de hoogte van de exacte inhoud van de verzonden gegevens, noch van het gebruik ervan door Google. In dit kader ontkent het bedrijf de koppeling van de gegevens met informatie van andere Google-services en het verzamelen van persoonsgegevens. Google kan de informatie echter aan derden overdragen. Als u JavaScript in uw browser uitschakelt, verhindert u de uitvoering van Google Maps. U kunt dan echter geen gebruik maken van de kaartweergave op onze website. Door het gebruik van onze website gaat u akkoord met de beschreven verzameling en verwerking van informatie door Google Inc.. Meer informatie over de gegevensbeschermingsbepalingen en de gebruiksvoorwaarden van Google Maps vindt u op https://www.google.com/intl/de_en/help/terms_maps.html.

Google+ plug-in
Wij gebruiken functies van Google+ op onze website. Het sociale netwerk wordt aangeboden door Google Inc. en is gevestigd in de Verenigde Staten, CA 94043, 1600 Amphitheatre Parkway, mountain view. Google+ maakt de globale verspreiding van inhoud mogelijk via zijn toets. U krijgt ook gepersonaliseerde inhoud aangeboden van Google en partnerproviders. Google slaat uw score (+1) op voor inhoud en informatie van websites waarop u hebt geklikt toen u +1 toekende. Uw beoordeling +1 kan  met uw profielnaam en foto in andere Google-services worden weergegeven. Google verzamelt al uw 1+ activiteiten. Deze gegevensverzameling dient om het Google-aanbod voor u te optimaliseren en te personaliseren. Als u het Google+-platform wilt gebruiken, maakt u een wereldwijd zichtbaar profiel aan onder een naam naar keuze. De gekozen naam geldt ook voor andere Google-services. Als u uw e-mailadres kent, heeft u toegang tot uw Google+-profiel. Google gebruikt de verzamelde informatie in het kader van het gegevensbeschermingsbeleid, onder meer voor het opstellen van  statistieken die gecombineerd aan partnerbedrijven worden aangeboden of op een andere manier worden gebruikt. Meer informatie over het gebruik van de gegevens en de voorschriften inzake gegevensbescherming vindt u op http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ Onder de link vindt u ook informatie over de individuele instelling van de gegevensbescherming op Google+.

Twitter plug-in
Wij gebruiken ook functies van de microblogdienst Twitter op onze website. Twitter wordt geëxploiteerd door Twitter Inc. Het VS-Amerikaans bedrijf is gevestigd in de Verenigde Staten, San Francisco, CA 94103, 1355 Market St, Suite 900. De belangrijkste functie van Twitter is de "Tweet-functie". Als u deze via onze website gebruikt, wordt er een link gemaakt met uw Twitter-account. Gegevens kunnen worden uitgewisseld met andere gebruikers en gegevens kunnen worden verzonden naar Twitter. Wij krijgen geen kennis van de inhoud van de gegevens die naar Twitter worden verzonden, noch worden wij op de hoogte gesteld van het gebruik ervan. Meer informatie over deze vragen vindt u op http://twitter.com/privacy. Daar vindt u de gedetailleerde gegevensbeschermingsverklaring van Twitter. Het platform biedt u ook de mogelijkheid om eigen gegevensbeschermingsvoorkeuren op te geven via http://twitter.com/account/settings.

XING-plug-in
  we gebruiken op onze website functies van XING, een netwerk dat op bevordering van de professionele contacten van zijn leden is gericht. De provider van dit netwerk is XING AG. Deze bevindt zich op 29-32 in 20354 Hamburg-Dammtor Street. Wanneer een van onze pagina's met XING-functies wordt geopend, wordt een verbinding met de XING-servers tot stand gebracht. Wij weten niet of XING persoonsgegevens opslaat. XING evalueert of bewaart, voor zover ons bekend is, geen IP-adressen. Wilt u meer informatie ontvangen over de bescherming van de gegevens van XING, kunt u de gegevensbeschermingsverklaring van XING ophalen via de link https://www.xing.com/app/share?op=data_protection. Daar vindt u ook meer informatie over de XING-share-knop.

Informatie, verwijdering of afscherming van de gegevens
  U ontvangt op elk moment gratis informatie over de persoonsgegevens die over u door ons zijn opgeslagen en ook over de oorsprong, de ontvanger en het doel van de gegevensverzameling en -verwerking. U heeft ook het recht om de correctie, de blokkering of verwijdering van uw gegevens te vragen. Gegevens die worden bewaard als gevolg van wettelijke bepalingen of die noodzakelijk zijn voor normale zakelijke transacties zijn uitgesloten.

Wijziging aan onze gegevensbeschermingsbepalingen
Wij behouden ons het recht voor om deze gegevensbeschermingsverklaring af en toe aan te passen zodat deze altijd voldoet aan de actuele wettelijke vereisten of om wijzigingen aan onze diensten in de gegevensbeschermingsverklaring aan te brengen, bijvoorbeeld bij de introductie van nieuwe diensten. De nieuwe gegevensbeschermingsverklaring geldt dan voor uw volgende bezoek.

Gegevensbeveiliging
  We hebben technische en administratieve beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens tegen verlies, vernietiging, manipulatie en ongeoorloofde toegang te beveiligen. Al onze werknemers en dienstverleners die voor ons werken moeten de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming toepassen.

Contactpersoon voor gegevensbescherming
 Voor alle vragen en verzoeken om informatie  in verband met onze gegevensbescherming en de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u schriftelijk contact opnemen met onze gegevensbeschermingsverantwoordelijke op het volgende e-mailadres: datenschutz@reico-vital.de