Soukromí

Stav: květen 2018

Odpovědným orgánem ve smyslu zákona o ochraně údajů je:
Reico & Partner Vertriebs GmbH, Zunftstrasse 3, D-86869 Oberostendorf
E-mailová adresa: datenschutz@reico-vital.de

Ochrana dat
Jako uživatel naší webové stránky vám toto prohlášení o ochraně osobních údajů poskytuje veškeré informace, které potřebujete o tom, jak, v jakém rozsahu a za jakým účelem od vás nebo poskytovatelů třetích stran shromažďujeme a používáme údaje. Shromažďování, zpracování a používání vašich údajů probíhá přísně v souladu s požadavky federálního zákona o ochraně dat (BDSG) a zákona o telemédiích (TMG). Cítíme se zvláště oddaní důvěrnosti vašich osobních údajů, a proto pracujeme přísně v mezích stanovených zákonnými požadavky. Shromažďování těchto osobních údajů probíhá dobrovolně, pokud je to pro nás možné. Tyto údaje také předáváme třetím stranám pouze s vaším výslovným souhlasem. Zajišťujeme vysokou úroveň zabezpečení zvláště důvěrných údajů, jako jsou platební transakce nebo s ohledem na vaše dotazy týkající se nás, pomocí šifrování SSL. V tomto okamžiku bychom však nechtěli poukázat na obecná nebezpečí používání internetu, na která nemáme žádný vliv. Bez dalších opatření nejsou vaše data zabezpečená, zejména pokud jde o e-mail, a je možné, že je budou moci shromažďovat třetí strany.

Shromažďování, zpracování a používání vašich osobních údajů
Naše stránky můžete navštívit bez poskytnutí jakýchkoli osobních údajů. Uchováváme pouze přístupové údaje bez osobních údajů, jako jsou jméno vašeho poskytovatele internetových služeb, stránka, ze které nás navštěvujete, nebo název požadovaného souboru. Tyto údaje jsou vyhodnocovány výhradně za účelem zlepšení naší nabídky a neumožňují vyvodit závěry o vaší osobě. Vaše osobní údaje (např. Oslovení, titul, jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, datum narození, bankovní údaje) jsou shromažďovány pouze v případě, že nám je sami poskytnete za účelem využití některé ze služeb, které nabízíme. Osobní údaje, které nám poskytnete, používáme k zodpovězení vašich dotazů prostřednictvím online zákaznického formuláře; Zpracovat vaše smlouvy a objednávky; poslat vám potvrzení objednávky a odeslání a nastavit osobní online portál, na kterém můžete zadávat objednávky; Zobrazte si údaje o svých dokončených objednávkách, otevírejte nebo odesílajte objednávky, spravujte svou adresu a údaje o účtu a získejte přístup k určitým informacím nebo nabídkám. Vaše údaje také používáme k tomu, abychom vás e-mailem informovali o určitých produktech, službách nebo marketingových kampaních, které by vás mohly zajímat. Máte možnost kdykoli vznést námitku proti použití vašich údajů pro reklamní účely. Za tímto účelem zašlete e-mail na adresu webmaster@reico-vital.de

Předávání vašich osobních údajů třetím stranám
V případě potřeby budou údaje předány třetím stranám, jako např B. přenášené našimi prodejními partnery (nezávislými obchodními zástupci). V rámci zpracování objednávek například poskytovatelé služeb, které zde používáme (přepravci, logistické společnosti, banky), získávají údaje nezbytné pro zpracování objednávek. Takto předaná data mohou být používána pouze našimi poskytovateli služeb ke splnění jejich úkolu. Jakékoli jiné použití těchto informací není povoleno a neprovádí je žádný z námi pověřených poskytovatelů služeb. Za omezených okolností jsme také povinni sdílet osobní údaje s autorizovanými vládními agenturami a agenturami, např. B. v rámci soudních nebo úředních řízení předcházet podvodům nebo hrozícímu nebezpečí a zajistit bezpečnost naší sítě a našich služeb. Tyto orgány jsou však opět povinny zachovávat mlčenlivost.

Kontaktní formulář
Chcete-li nás kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře, je nezbytné uvést vaše příjmení, jméno, e-mailovou adresu a vaši zprávu, abychom mohli vaši žádost zpracovat. Informace, které poskytnete, budou uloženy pro účely zpracování žádosti a pro případné následné otázky. V závislosti na požadavku jsou tato data předávána odpovědným pracovním oblastem nebo vašemu odpovědnému prodejnímu partnerovi (nezávislý obchodní zástupce).

Soubory protokolu serveru
Soubory protokolu serveru jsou anonymizovaná data, která se zaznamenávají při přístupu na náš web. Tyto informace neumožňují dospět k žádným závěrům o vás osobně, ale z technických důvodů jsou nezbytné pro dodání a prezentaci našeho obsahu. Slouží také našim statistikám a neustálé optimalizaci našeho obsahu. Typickými soubory protokolu jsou datum a čas přístupu, množství dat, prohlížeč použitý pro přístup a jeho verze, použitý operační systém, název domény poskytovatele, kterého jste si objednali, stránka, ze které jste přišli k naší nabídce (referrer- URL) a vaše IP adresa. Soubory protokolu také umožňují přesnou kontrolu v případě podezření na nezákonné použití našich webových stránek.

SSL šifrování
Náš web používá šifrování SSL, pokud jde o přenos důvěrného nebo osobního obsahu od našich uživatelů. Toto šifrování se aktivuje například při zpracování platebních transakcí a pro dotazy, které nám zasíláte prostřednictvím našich webových stránek. Ujistěte se, že je šifrování SSL aktivováno z vaší strany během příslušných aktivit. Použití šifrování je snadné vidět: Zobrazení v řádku vašeho prohlížeče se změní z „http: //“ na „https: //“. Data šifrovaná pomocí SSL nemohou číst třetí strany. Vaše důvěrné informace přenášejte pouze s aktivovaným šifrováním SSL a v případě pochybností nás kontaktujte.

Soubory cookie
Na našich webových stránkách používáme soubory cookie. Tyto malé textové soubory jsou uloženy ve vašem počítači naším serverem. Podporují zobrazení našich webových stránek a pomáhají vám pohybovat se po našich webových stránkách. Cookies shromažďují údaje o vaší IP adrese, vašem prohlížeči, vašem operačním systému a vašem internetovém připojení. Tyto informace nekombinujeme s osobními údaji a nepředáváme je třetím stranám. Soubory cookie za žádných okolností nepoužíváme k přenosu škodlivých nebo špionážních programů do vašeho počítače. Naše webové stránky můžete také používat bez použití cookies, což znamená, že některé prezentace a funkce naší nabídky mohou fungovat pouze v omezeném rozsahu. Chcete-li deaktivovat cookies, můžete tak učinit prostřednictvím speciálního nastavení ve vašem prohlížeči. K provedení příslušných změn použijte funkci nápovědy.

Používání Google Analytics
Na našich webových stránkách používáme službu webové analýzy Google Analytics od společnosti Google Inc. Používáme cookies. Jedná se o textové soubory, které po uložení do počítače umožňují analýzu vašeho uživatelského chování na našich webových stránkách. Cookies generují informace, které jsou přenášeny na server Google. Tyto servery se obvykle nacházejí v USA, ale řídí se dohodami o využívání Evropského hospodářského prostoru a zkrátí vaši IP adresu před jejím přenosem do Spojených států. Pouze ve výjimečných případech dojde ke zkrácení IP adresy po jejím odeslání do USA. Google vyhodnocuje přenášené informace a v této souvislosti poskytuje pro nás provozovatele webových stránek další služby. Zjištěná adresa IP není sloučena s jinými službami Google. Ukládání souborů cookie do počítače můžete zabránit změnou nastavení prohlížeče. To však může mít za následek omezení zobrazení a funkce při používání našeho webu. Plug-in prohlížeče také zabrání shromažďování a používání údajů generovaných soubory cookie. Můžete si jej stáhnout z následujícího odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs Další informace o podmínkách ochrany údajů Google a Google Analytics naleznete na adrese: http://www.google.com/analytics/ terms/cs.html nebo na https://www.google.de/intl/cs/policies/

Remarketing Google Analytics
Naše webové stránky využívají funkce Google Analytics Remarketing ve spojení s funkcemi Google Ads (dříve AdWords) a Google DoubleClick napříč zařízeními. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Tato funkce umožňuje propojit cílové reklamní skupiny vytvořené pomocí Google Analytics Remarketing s funkcemi Google Ads (dříve AdWords) a Google DoubleClick napříč zařízeními. Tímto způsobem lze na jiném z vašich zařízení (např. Tablet nebo PC) zobrazit také personalizované reklamní zprávy založené na zájmech, které vám byly přizpůsobeny v závislosti na vašem předchozím použití a chování při procházení na jednom zařízení (např. Mobilním telefonu).

Pokud jste udělili souhlas, Google za tímto účelem propojí vaši historii webových a prohlížečů aplikací s vaším účtem Google. Tímto způsobem lze na každém zařízení, na kterém se přihlásíte pomocí svého účtu Google, zobrazit stejné personalizované reklamní zprávy.

Za účelem podpory této funkce shromažďuje Google Analytics ID uživatelů ověřených Googlem, která jsou dočasně propojena s našimi údaji Google Analytics, aby bylo možné definovat a vytvořit cílové skupiny pro reklamu napříč zařízeními.

Proti remarketingu / cílení napříč zařízeními můžete trvale vznést námitku deaktivací personalizované reklamy ve vašem účtu Google; následujte tento odkaz: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

K agregaci zaznamenaných údajů ve vašem účtu Google dochází výhradně na základě vašeho souhlasu, který můžete společnosti Google udělit nebo odvolat (čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR). V případě procesů shromažďování údajů, které nejsou sloučeny ve vašem účtu Google (např. Protože nemáte účet Google nebo jste proti sloučení vznesli námitky), je sběr údajů založen na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Oprávněný zájem vyplývá ze skutečnosti, že provozovatel webových stránek má zájem na anonymizované analýze návštěvníků webových stránek pro reklamní účely.

Další informace a ustanovení o ochraně údajů naleznete v prohlášení společnosti Google o ochraně údajů na adrese: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google Ads (dříve AdWords) a Google Conversion Tracking
Tento web používá Google Ads (dříve AdWords). Google Ads je online inzertní program od společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

V rámci Google Ads používáme takzvané sledování konverzí. Pokud kliknete na reklamu umístěnou společností Google, nastaví se soubor cookie pro sledování konverzí. Cookies jsou malé textové soubory, které internetový prohlížeč ukládá v počítači uživatele. Tyto soubory cookie ztrácejí platnost po 30 dnech a nepoužívají se k osobní identifikaci uživatelů. Pokud uživatel navštíví určité stránky na tomto webu a platnost souboru cookie ještě nevypršela, uvidíme my a Google, že uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku.

Každý zákazník Google Ads obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookie nelze sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků Google Ads. Informace získané pomocí konverzního souboru cookie se používají ke generování statistik konverzí pro zákazníky Google Ads, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. Zákazníci zjistí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku se značkou pro sledování konverzí. Neobdrží však žádné informace, pomocí kterých by mohli být uživatelé osobně identifikováni. Pokud se sledování nechcete účastnit, můžete proti tomuto použití vznést námitku jednoduchým deaktivováním souboru cookie Google Conversion Tracking ve vašem internetovém prohlížeči v uživatelském nastavení. Poté nebudete zahrnuti do statistik sledování konverzí.

Ukládání „konverzních cookies“ je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek i jejich reklamy.

Další informace o Google Ads a sledování konverzí Google najdete v ustanoveních o ochraně údajů společnosti Google: https://www.google.cs/policies/privacy/.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie, a povolit soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučit přijímání souborů cookie v určitých případech nebo obecně a aktivovat automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud deaktivujete cookies, může být funkčnost tohoto webu omezena.

Obsah a služby třetích stran
Nabídka na našem webu může také zahrnovat obsah, služby a výkony od jiných poskytovatelů, kteří doplňují naši nabídku. Příkladem takových nabídek jsou mapy z Map Google, videa z YouTube nebo grafika třetích stran. Pravidelné volání těchto služeb od třetích stran vyžaduje přenos vaší IP adresy. To umožňuje těmto poskytovatelům vnímat vaši IP adresu uživatele a také ji ukládat. Velmi se snažíme zahrnout pouze poskytovatele třetích stran, kteří používají IP adresy pouze k doručování obsahu. Nemáme však žádný vliv na to, který poskytovatel třetí strany může IP adresu uložit. Toto úložiště může například sloužit statistickým účelům. Pokud zjistíme procesy ukládání od poskytovatelů třetích stran, budeme o této skutečnosti okamžitě informovat naše uživatele. V této souvislosti si také povšimněte zvláštních prohlášení o ochraně osobních údajů pro jednotlivé poskytovatele třetích stran a poskytovatele služeb, jejichž služby používáme na našich webových stránkách. Najdete je také v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Youtube videa
Vkládáme videa z YouTube na náš web. Provozovatelem příslušných doplňků je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Když navštívíte stránku s modulem plug-in YouTube, vytvoří se připojení k serverům YouTube. YouTube je přitom informován, které stránky navštěvujete. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, může vám YouTube přiřadit chování při procházení osobně. Tomu můžete zabránit tím, že se předem odhlásíte ze svého účtu YouTube. Pokud je spuštěno video na YouTube, poskytovatel používá soubory cookie, které shromažďují informace o chování uživatelů. Pokud jste deaktivovali ukládání souborů cookie pro program Google Ad, nebudete muset s těmito soubory cookie při sledování videí na YouTube počítat. YouTube však také ukládá informace o neosobním použití do jiných souborů cookie. Pokud tomu chcete zabránit, musíte zablokovat ukládání cookies ve vašem prohlížeči. Další informace o ochraně údajů na „Youtube“ naleznete v prohlášení poskytovatele o ochraně údajů na: https://www.google.cs/intl/cs/policies/privacy/

Facebookový plugin
Na našich webových stránkách najdete doplňky pro sociální síť Facebook. Jeho poskytovatelem je Facebook Inc. Sídlí v USA, Kalifornie 94025, 1 Hacker Way, Menlo Park. Logo Facebooku nebo tlačítko „Líbí se mi“ (tlačítko „Líbí se mi“) na našem webu identifikuje doplňky Facebooku, abyste je mohli rozpoznat. Všimněte si také přehled pluginů na Facebooku na adrese http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Když navštívíte naše webové stránky, vytvoříme přímé připojení k serveru Facebook prostřednictvím pluginu. Poté jste tam přepnuti pomocí prohlížeče. U Facebooku je to spojeno s informacemi, které jste navštívili pomocí naší IP adresy na našich webových stránkách. Kliknutím na tlačítko „Líbí se mi“ na Facebooku můžete propojit obsah naší webové stránky s vaším profilem na Facebooku. U Facebooku lze návštěvu našich stránek přiřadit k vašemu uživatelskému účtu. Nemáme žádné znalosti o typu obsahu, který se přenáší na Facebook, a o tom, jak jej Facebook používá. Další informace o shromažďování a používání údajů najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů Facebooku, které najdete na adrese http://facebook.com/policy.php. Přiřazení vaší návštěvy našich stránek k vašemu profilu na Facebooku můžete zabránit jednoduchým předchozím odhlášením ze svého účtu na Facebooku.

Plugin Map Google
Na našem webu používáme doplněk z internetové služby Mapy Google. Mapy Google provozuje společnost Google Inc. se sídlem v USA, CA 94043, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View. Používáním Map Google na našem webu se informace o používání tohoto webu a vaší IP adrese přenášejí na server Google v USA a také se ukládají na tomto serveru. Nemáme žádné informace o přesném obsahu přenášených údajů ani o jejich použití společností Google. V této souvislosti společnost popírá spojení dat s informacemi z jiných služeb Google a shromažďování osobních údajů. Google však může tyto informace přenést na třetí strany. Deaktivujete-li ve svém prohlížeči Javascript, zabráníte spuštění Map Google. Potom však nebudete moci používat zobrazení mapy na našem webu. Používáním našich webových stránek souhlasíte s popsaným shromažďováním a zpracováním informací společností Google Inc. Další informace o ustanoveních o ochraně osobních údajů a podmínkách použití pro Mapy Google naleznete zde: https://www.google.com/intl/cs/help/terms_maps/.

Doplněk Google+
Na našich webových stránkách používáme funkce Google+. Sociální síť nabízí společnost Google Inc. se sídlem v USA, CA 94043, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View. Google+ umožňuje prostřednictvím tohoto tlačítka publikovat obsah globálně. Rovněž vám bude nabídnut přizpůsobený obsah od společnosti Google a poskytovatelů partnerů. Google ukládá vaše hodnocení (+1) u obsahu a informací z webů, na které jste klikli při přiřazení +1. Vaše hodnocení +1 lze zobrazit s vaším profilovým jménem a fotkou v jiných službách Google. Google zaznamenává vaše více než 1 aktivity. Tento záznam slouží k optimalizaci a přizpůsobení nabídky Google pro vás. Chcete-li používat platformu Google+, vytvořte globálně viditelný profil pod libovolným jménem. Vybraný název se používá také pro ostatní služby Google. Každý, kdo zná vaši e-mailovou adresu, má tímto způsobem přístup k vašemu profilu Google+. Google používá shromážděná data jako součást svých předpisů o ochraně údajů, mimo jiné k sestavování statistik, které jsou shrnuty a předány partnerským společnostem nebo použity jinými způsoby. Podrobnosti o používání údajů a předpisy o ochraně údajů naleznete na adrese http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Odkaz také poskytuje informace o individuálním nastavení ochrany údajů na Google+.

Twitterový plugin
Na našich webových stránkách používáme také funkce služby mikro blogů Twitter. Twitter provozuje společnost Twitter Inc. Americká společnost sídlí v USA, San Francisco, CA 94103, 1355 Market St, Suite 900. Hlavní funkcí Twitteru je „funkce tweetu“. Pokud to používáte prostřednictvím našich webových stránek, existuje odkaz na váš účet Twitter. Data lze vyměňovat s ostatními uživateli a data lze přenášet na Twitter. Nemáme žádné informace o obsahu dat zasílaných na Twitter, ani nejsme informováni o jejich použití. Další informace o těchto otázkách naleznete na adrese http://twitter.com/privacy. Zde najdete podrobné prohlášení o ochraně údajů z Twitteru. Platforma vám také nabízí možnost navrhnout si vlastní nastavení ochrany dat na adrese http://twitter.com/account/settings.

Plugin XING
Na našich webových stránkách používáme funkce od společnosti XING, což je síť, jejímž cílem je zejména podporovat profesionální kontakty mezi jejími členy. Poskytovatelem této sítě je XING AG. Sídlí na Dammtorstrasse 29-32 v Hamburku 20354. Pokud je přístupná jedna z našich stránek, která má funkce XING, je navázáno připojení k serverům XING. Nemáme žádné znalosti o tom, že XING ukládá osobní údaje. Pokud je nám známo, společnost XING nevyhodnocuje žádné adresy IP a neukládá je. Pokud chcete získat další informace o ochraně dat XING, můžete přistoupit k prohlášení o ochraně dat XING pomocí odkazu https://www.xing.com/app/share?op=data_protection. Tam se také dozvíte více o tlačítku sdílení XING.

Informace, mazání nebo blokování údajů Bezplatné informace o osobních údajích, které jsme o vás uložili, jakož i o původu, příjemci a účelu sběru a zpracování údajů obdržíte kdykoli zdarma. Máte také právo požadovat opravu, blokování nebo vymazání vašich údajů. To neplatí pro data, která jsou uložena z důvodu zákonných předpisů nebo požadována pro řádné obchodní transakce.

Změna našich předpisů o ochraně údajů
Vyhrazujeme si právo toto prohlášení o ochraně údajů čas od času upravit tak, aby vždy splňovalo aktuální právní požadavky, nebo provádět změny našich služeb v prohlášení o ochraně údajů, např. B. při zavádění nových služeb. Nové prohlášení o ochraně údajů se bude vztahovat na vaši příští návštěvu.

Bezpečnost dat
Přijali jsme technická a administrativní bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů před ztrátou, zničením, manipulací a neoprávněným přístupem. Všichni naši zaměstnanci a poskytovatelé služeb, kteří pro nás pracují, jsou povinni dodržovat příslušné zákony o ochraně údajů.

Kontaktní osoba pro ochranu údajů
V případě jakýchkoli dotazů a obav, jakož i žádostí o informace v souvislosti s naším prohlášením o ochraně údajů a zpracování vašich osobních údajů se můžete písemně obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, který je vám k dispozici na následující e-mailové adrese: datenschutz@reico-vital.de

Rozšířené informační povinnosti IHD „V případě úvěrového rizika (jméno, adresa, e-mailová adresa, informace o společnosti a případně údaje o smlouvě a reklamaci) předáme vaše údaje společnosti IHD Gesellschaft für Kredit za účelem kontroly bonity a ke kontrole, zda lze uvedenou adresu doručit, a za účelem zpracování sbírek und Fordungsmanagement mbH, Augustinusstr.11 B, 50226 Frechen a případně dalším spolupracujícím úvěrovým agenturám. Právním základem pro tento převod je článek 6 I b GDPR a článek 6 I f GDPR. Převody založené na článku 6 I f GDPR jsou povoleny pouze je-li to nezbytné k ochraně oprávněných zájmů naší společnosti a zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů, nepřevažují nad zájmy.

„Pro účely rozhodování o vzniku, realizaci nebo ukončení smluvního vztahu také shromažďujeme nebo používáme automaticky generované hodnoty pravděpodobnosti, jejichž výpočet může mimo jiné zahrnovat údaje o adrese.“
Podrobné informace o našem smluvním partnerovi, IHD, ve smyslu článku 14 GDPR, tj. Obchodní účel, účel tam uloženého dat, právní základ, příjemce údajů IHD, právo na informace a právo na výmaz a opravu, jakož i profilování na www.ihd.de/datenschutz/Artikel14.html
Informace o jejich smluvních partnerech v oblasti agentur poskytujících úvěry najdete na: www.ihd.de/datenschutz#vertragpartner