1. Rozdělení nákladů při přepravě

Kupující musí za odeslání zboží zaplatit paušální přepravní poplatek ve výši 5,80 EUR (6,80 EUR u DHL) v Německu nebo 7,60 EUR v Rakousku, Itálii, Polsku, Česká republika, Nizozemsku a na Slovensku. Jinak platí informace v ceníku nebo v internetovém obchodě.

2.  Výhrada vlastnictví

Zboží zůstává majetkem prodávajícího až do úplného zaplacení.

3.  Dodání

Částečné dodávky jsou povoleny, pokud jsou pro kupujícího přiměřené.

4.  Nároky na vady

Platí právní předpisy.

5.  Platební podmínky

Platba kupní ceny je splatná v plné výši po dodání. V případě vad nemá kupující právo na zadržení, ledaže je to v přiměřeném poměru k vadám a očekávaným nákladům na následné plnění (zejména na odstranění vady). V případě připomenutí se platí poplatek za zpracování ve výši 5,00 EUR za připomenutí.

6. Offsetting

Kupující může kompenzovat pouze pohledávky, které jsou nesporné nebo zákonně prokázané.

7.  Ostatní

Zákon Spolkové republiky Německo. To platí i v případě objednávky ze zahraničí nebo při dodání do zahraničí.

Pokud uplatníte své právo na zrušení, vrátíme vám zaplacené náklady na dopravu. Náklady na vrácení objednaného a dodaného zboží nesete pouze za vady.

Pokud by bylo jedno z výše uvedených ustanovení neúčinné nebo neplatné, použije se právní předpis, který se co nejvíce blíží ekonomickému účelu neúčinného nebo neplatného ustanovení. Účinnost zbývajících ustanovení zůstává nedotčena. Totéž platí pro regulační mezeru.