Právo na odstoupení

Máte právo zrušit tuto smlouvu do čtrnácti dnů bez udání důvodu. Ochranná lhůta je čtrnáct dní,

  • V případě jednotlivých objednávek ode dne, kdy jste vy nebo vámi jmenovaná třetí osoba, která není přepravcem, převzato zboží.
  • V případě objednávek na předplatné (smlouva o nepřetržitém dodání po stanovenou dobu) ode dne, kdy jste vy nebo vámi jmenovaná třetí strana, která není přepravcem, převzali první zboží.

Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení, musíte nás informovat,

Reico & Partner Vertriebs GmbH
Zunftstrasse 3
D - 86869 Oberostendorf
Tel. +49 (0) 8344-9210-0
E-mail: info@reico-vital.de
Fax: +49 (0) 8344-9210-29,

prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopis zaslaný poštou, faxem nebo e-mailem) o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. K tomuto účelu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinné. Ke splnění termínu zrušení stačí zaslat oznámení, že uplatňujete své právo na zrušení, před uplynutím lhůty pro zrušení.

Ukázkový formulář pro výběr najdete zde!

Důsledky odstoupení

Pokud od této smlouvy odstoupíte, dáme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů, které vyplývají z výběru jiného typu doručení, než je nejlevnější standardní doručení nabízené námi mít), které mají být splaceny okamžitě a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem zrušení této smlouvy. Pro toto vrácení použijeme stejné platební prostředky, jaké jste použili pro původní transakci, pokud s vámi nebylo výslovně dohodnuto něco jiného; V žádném případě vám nebudou za tuto splátku účtovány žádné poplatky.

Musíte vrátit nebo předat zboží společnosti Reico okamžitě, v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jste nás informovali o zrušení této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud odešlete zboží před uplynutím lhůty čtrnácti dnů. Nesete přímé náklady na vrácení zboží

Další poznámka:

Kupní smlouva se považuje za uzavřenou, až když potvrdíme vaši objednávku nebo vám doručíme zboží.