Zodpovednosť za prírodu, ľudí a zvieratá berieme veľmi vážne. Z tohto dôvodu neustále pracujeme na zlepšeniach v oblasti obalov a recyklácie a využívame inovatívne postupy na zlepšenie našej environmentálnej rovnováhy. Recyklovaním papiera a lepenky, skla a iných ľahkých obalov sa nám v roku 2021 podarilo ušetriť 3 272 ton zdrojov alebo 360 ton skleníkových plynov (viď „Certificate resources SAVED 2021“).

 

Naše individuálne obalové materiály

Vo všeobecnosti musíme splniť rôzne podmienky pri všetkých obaloch. Samozrejme, naše obaly by mali byť čo najviac udržateľné a recyklovateľné, ale zároveň musíme dodržiavať zákonné požiadavky (napr. obaly vhodné pre potraviny), ktoré môžu byť niekedy v rozpore s úplne udržateľnými obalmi.

 

Ľahké kovy

Naše plechovky chránia vysoko kvalitné krmivá Reico a zaisťujú dlhú trvanlivosť. Zároveň je možné recyklovať 95 % materiálu z plechoviek. Aby ste zabezpečili čo najlepšiu recykláciu, mali by ste vždy odstrániť etiketu z plechovky a zlikvidovať ju samostatne.

 

Vlnitá lepenka a kartóny

Vďake spolupráci s regionálnym poskytovateľom služieb môžeme ďalej zlepšovať našu ekologickú bilanciu. Naše kartónové krabice sú vyrobené z recyklovaného papiera a obnoviteľných surovín priamo u nás v Allgäu. Krátke dopravné trasy chránia životné prostredie a posilňujú región.

 

Téma mikroplastov

Všetky výrobky Reico, či už ide o pôdu, ľudí alebo zvieratá, sa vyrábajú výhradne podľa receptúr bez obsahu mikroplastov. Naše kozmetické produkty samozrejme neobsahujú mikroplasty.

 

Upozornenie k nemeckému zákonu o obaloch

Sme registrovaní pod číslom DE3803796234605 ako výrobca v nemeckom registri pre obaly LUCID. Aby sme mohli prevziať a zlikvidovať odpad z obalov,  pripojili sme sa k zodpovedajúcemu systému. Ďalšie informácie nájdete aj na stránke https://www.verpackungsgesetz.com.