Podľa § 5 TMG:
Reico & Partner Vertriebs GmbH
Zunftstrasse 3
86869 Oberostendorf
Nemecko

Reprezentovaný:
Konrad Reiber, Manuela Kunz, Petra Reiber

Kontakt:
Telefón: +49 (0) 8344 92 100
Fax: +49 (0) 8344 92 10 29
E-mail: info@reico-vital.de

Registrovať záznam:
Zapísaná v obchodnom registri Pred registrovým súdom: Kempten Pod registračným číslom:
HRB 4707

Daň z pridanej hodnoty:
Identifikačné číslo dane z obratu podľa §27a zákona o dani z obratu:
DE 152928166

Informácie o riešení sporov online: Európska komisia poskytuje platformu pre online riešenie sporov (OS).
Túto platformu nájdete pod nasledujúcim odkazom Riešenie sporov online

Spotrebitelia môžu pomocou tejto platformy vyriešiť svoje spory vyplývajúce z online zmlúv. Spoločnosť sa nezúčastňuje postupu riešenia sporov spotrebiteľského rozhodcovského súdu.

Zodpovednosť za obsah
Ako poskytovateľ služieb zodpovedáme za náš vlastný obsah na týchto stránkach v súlade so všeobecnými zákonmi v súlade s oddielom 7 ods. 1 nemeckého zákona o telemédiách. Podľa oddielov 8 až 10 TMG ako poskytovateľ služieb nie sme povinní monitorovať prenášané alebo uložené informácie tretích strán alebo skúmať okolnosti, ktoré naznačujú nezákonnú činnosť.

Povinnosti odstrániť alebo zablokovať použitie informácií podľa všeobecného zákona zostávajú nedotknuté. Zodpovednosť v tomto ohľade je možná až od okamihu, keď sa dozvieme o konkrétnom právnom porušení. Hneď ako sa dozvieme o takýchto porušeniach právnych predpisov, okamžite tento obsah odstránime.

Zodpovednosť za odkazy
Naša ponuka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích strán, na ktorých obsah nemáme žiadny vplyv. Preto nemôžeme prijať žiadnu zodpovednosť za tento externý obsah. Za obsah odkazovaných stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok. Prepojené stránky boli v čase prepojenia skontrolované kvôli možnému porušeniu právnych predpisov. V čase vytvorenia odkazu nebol nájdený žiadny nelegálny obsah.

Trvalé sledovanie obsahu odkazovaných stránok nie je primerané bez konkrétnych dôkazov o porušení zákona. Ak sa dozvieme o právnych porušeniach, tieto odkazy okamžite odstránime.

Autorské práva
Obsah a diela na týchto stránkach vytvorené prevádzkovateľom webových stránok podliehajú nemeckému autorskému zákonu. Na duplikáciu, spracovanie, distribúciu a akýkoľvek druh využívania mimo hranicu autorských práv je potrebný písomný súhlas príslušného autora alebo tvorcu. Súbory na stiahnutie a kópie tejto webovej stránky sú povolené iba na súkromné, nekomerčné použitie.

Pokiaľ obsah na tejto stránke nevytvoril prevádzkovateľ, sú dodržané autorské práva tretích strán. Najmä obsahy tretích strán sú takto označené. Ak by ste sa napriek tomu dozvedeli o porušení autorských práv, požiadame vás, aby ste nás o tom zodpovedajúcim spôsobom informovali. Hneď ako sa dozvieme o porušeniach právnych predpisov, okamžite taký obsah odstránime.

Fotoúvery
© fotolia.com

Naša webová stránka používa cookie, aby sme mohli poskytovať optimálne služby. Používaním tejto webovej stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním cookie. Ďalšie informácie