Údaje podľa § 5 nemeckého zákona o telemédiách (TMG):
Reico & Partner Vertriebs GmbH
Zunftstrasse 3
86869 Oberostendorf
Nemecko

Zastúpenie:
Konrad Reiber, Manuela Kunz, Petra Reiber

Kontakt:
Telefón: +49 (0) 8344 92 100
Fax: +49 (0) 8344 92 10 29
E-mail: info@reico-vital.de

Záznam v registri:
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri

registrového súdu: Kempten

Pod registrovým číslom: HRB 4707

Daň z pridanej hodnoty:

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty podľa §27a nemeckého zákona o DPH: DE 152928166

Informácie o riešení sporov online:

Európska komisia poskytuje platformu pre online riešenie sporov (OS). Túto platformu nájdete pod nasledujúcim odkazom pre online riešenie sporov.

Spotrebitelia môžu túto platformu využiť na riešenie svojich sporov vyplývajúcich zo zmlúv uzatvorených online.

Spoločnosť sa nezúčastňuje na procesoch urovnávania sporov prostredníctvom arbitrážneho súdu pre spotrebiteľské spory.

Zodpovednosť za obsah

Ako poskytovateľ služby sme podľa § 7 ods.1 nemeckého zákona o telemédiách zodpovední za vlastný obsah na týchto stránkach podľa všeobecných zákonov. Podľa §§ 8 až 10 zákona o telemédiách však nie sme ako poskytovateľ služieb povinní sledovať alebo skúmať sprostredkované alebo uložené cudzie informácie z hľadiska toho, či nevykazujú znaky nezákonnej činnosti.

Povinnosť odstrániť alebo zablokovať používanie informácií podľa všeobecných zákonov tým zostáva nedotknutá. Záruky, ktoré sa na to vzťahujú, je však možné poskytnúť až od momentu zistenia konkrétneho porušenia zákona. Po oznámení príslušného porušenia zákona okamžite odstránime takýto obsah.

Zodpovednosť za odkazy

Naše stránky obsahujú odkazy na externé webové stránky tretích strán, ktorých obsah nemôžeme ovplyvniť. Z tohto dôvodu nemôžeme prijať žiadnu zodpovednosť za ich obsah. Za obsah odkazovaných stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok. Prepojené stránky boli v čase ich prepojenia preverené z hľadiska eventuálneho porušenia zákona. Obsah, ktorý by bol v rozpore so zákonom, nebol v čase prepojenia zistený.

Stála kontrola obsahu odkazovaných stránok je však bez konkrétneho oporného bodu porušenia zákona neúnosná. Po oznámení o porušovaní zákona okamžite odstránime odkazy takéhoto druhu.

Autorské práva

Obsah a diela na týchto stránkach vytvorené prevádzkovateľmi stránok podliehajú nemeckému autorskému zákonu. Kopírovanie, editovanie, distribúcia a akýkoľvek druh využitia mimo hraníc autorského práva si vyžadujú písomný súhlas príslušného autora príp. zhotoviteľa. Sťahovanie a kopírovanie tejto stránky je povolené len na súkromné a nekomerčné použitie.

Ak obsah na tejto stránke nebol vytvorený prevádzkovateľom, rešpektujú sa autorské práva tretích strán. Ako taký je označený najmä obsah tretích strán. Ak by ste si napriek tomu všimli porušenie autorského práva, žiadame, aby ste nás na to upozornili. Po oznámení o porušovaní zákona okamžite odstránime obsah takéhoto druhu.

Obrazové kredity

© fotolia.com