Film jest dostępny tylko w języku niemieckim, włoskim i słowackim.