Vedeli ste to?

Náš včelí projekt „Reico summt“

V súlade s naším cieľom vytvárať „rovnováhu v prírodnom cykle“ podporujeme projekt kvetinovej lúky Allgäu „Summ-Summ“. Cieľom tohto projektu v okolí sídla našej spoločnosti v Oberostendorfe je vytvoriť divoké včely, včely a hmyz s kvetinovou lúkou a prispieť tak k ich ochrane. V roku 2019 sme prevzali sponzorstvo na 500 m2 kvetinovej lúky a odvtedy sme túto plochu zdvojnásobili.

Choose Subtitle: