Czy wiesz, że?

Czy wiesz, że ponad 70% naszych partnerów handlowych, którzy odnieśli sukces, to kobiety?

8 marca to Międzynarodowy Dzień Kobiet. Codziennie w Reico. Ponieważ ponad 70% naszych partnerów handlowych, którzy odnieśli sukces, to kobiety! Nasze dwie dyrektorki zarządzające, Manuela Kunz i Petra Reiber, otrzymały już kilka nagród. Jesteśmy z tego dumni!